skip to Main Content
0546 - 875 550 info@matrixalmelo.nl

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu (Profit, Planet, People).

Wilt u zich afficheren met MVO People, dan is Matrix Bedrijvencentrum dé plek om een ruimte te huren omdat bij ons daaraan als vanzelf invulling wordt gegeven. Immers, MVO People is herkenbaar en voelbaar binnen ons bedrijf omdat buitengewone medewerkers met een arbeidsbeperking worden ingezet bij verschillende ondersteunende werkzaamheden. Hiermee kunt ook u op een overtuigende manier laten zien dat MVO People deel uitmaakt van uw dagelijkse bedrijfsvoering.

Voeg daarbij de duurzaamheid van de faciliteiten, en u kunt aantonen dat u op MVO gebied stappen heeft gedaan.

Mocht het zo zijn, dat u MVO People verder in uw bedrijfsvoering wilt implementeren, vraag dan advies aan dé specialist op dat gebied, Extend BV (zie website www.extendmvo.nl). Deze partner is eveneens in het bedrijvencentrum gevestigd. Zij kunnen u helpen uw missie en visie te formuleren en u bij het daaropvolgende proces ondersteunen.

Duurzaamheid
Groene stroom
CO2 gasreductie
Energiezuinige verlichting
OHSAS gecertificeerd (Veiligheid en Welzijn)
Deelnemer DNA (Duurzaam Netwerk Almelo)
Partner 1.000.000 druppels
Extend-Klein
Advies op het gebied van MVO People
Functieherontwerp
Begeleiding in proces naar PSO certificering
Advies bij formulering strategisch HRM-beleid
Training en coaching
Loonwaardebepaling
Sfeerimpressie
Back To Top